A társasági adó

A jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló tevékenységből elért jövedelemmel rendelkező adóalanyt társasági és osztalékadó fizetési kötelezettség terheli.

A társasági adó alanya – többek-között – a vállalkozás (gazdasági társaság) az osztalékadó alanya: az osztalékban részesülő személy.

Az adókötelezettség a vállalkozási tevékenység megkezdésének napján kezdődik és a vállalkozási tevékenység befejezésének napjáig tart.

A cégbírósági bejegyzés hiánya nem érinti a tevékenység gyakorlásából származó adókötelezettséget.

A vállalkozási tevékenység megkezdésének napja az első kötelezettségvállalás időpontja, befejezésének napja a megszűnés napja, egyéni vállalkozónál – ha e törvény hatálya alá bejelentkezett – a tevékenység megszüntetésének napja.

Az első kötelezettségvállalás időpontja az a nap, amikor a vállalkozás a megalakulásához, működéséhez szükséges első, az adóalanyra nézve fizetési kötelezettséget jelentő jognyilatkozatot írásban, vagy szóban megteszi.

Az adó alapja
-    a kettős könyvvitelt vezető adóalanynál a számviteli törvény előírásai alapján megállapított adózás előtti eredmény módosítva a csökkentő és növelő tényezőkkel,
-    az egyszeres könyvvitelt vezető adóalanynál a pénzforgalmi nyilvántartás alapján kimutatott eredmény (az adóévi árbevétel és  bevétel, valamint az adóévi termelési és kezelési költségek és egyéb ráfordítások különbsége) csökkentve az adóévben a számviteli törvény alapján számított értékcsökkenési leírással és változtatva a vásárolt készletek készletváltozásának értékével (adózás előtti eredmény) módosítva a csökkentő és a növelő tényezőkkel.

Külön előírás vonatkozik:

-    a külföldi vállalkozóra,
-    a kizárólag készfizető kezességet nyújtó részvénytársaságra, valamint
-    a közhasznú társaságra
-    az adó mértékére.

Az adót előlegként (havonta, egyenlő részletekben) kell megfizetni és végelszámoláskor kiegészíteni.

 

Hirdetés

Crystal Nails műköröm
Műkörmös kereső - körmös oldalak
Köröm minták - francia köröm
Műkörmök - műkörmösök alkotásai
Műköröm képek - műkörmösöktől
Műköröm alapanyagok - 6 márka
Műköröm - a Körmös Portál
Francia műköröm - köröm minták

Körmös Honlapok

Kardos Ildikó
bezdan martin krisztina
Kamondiné Bak Anita
Koncsik-Király Mária
Szloszjár Szilvia
Almási Andrea
Horváth Zsuzsa
Tóth Mónika
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva