Definíciók, kulcsszavak

adó= fizetési kötelezettség, amely az állami bevételek formája a közkiadások fedezésére

adóalanyok=azok a természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akikre a kötelezettség vonatkozik, és akiktől az állam beszedi az adót

adóalap =az az összeg, amire az adó mértékét alkalmazni kell

ÁFA= a fogyasztó terhére megállapított általános forgalmi adó

adókötelezettség=a vállalkozási tevékenység napján kezdődik

helyi iparűzési adó=az önkormányzat által illetékességi területén a gazdasági tevékenység gyakorlására kivetett helyi adó

mérleg= olyan kimutatás, amely az eszközöket és az eszközök forrásait egy meghatározott időpontban összevontan és csak értékben tartalmazza

bizonylat= minden olyan a gazdálkodó által kiállított okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, bankkivonat, amelyet a számviteli nyilvántartás számára készítettek

finanszírozás=a vállalkozáshoz szükséges tőke előteremtése

hitelképesség= a végzett tevékenységből származó bevételek nyeresége elegendő a vállalt kötelezettségek teljesítésére

kamatláb= a kölcsönadott tőke és a kamat közötti arány

 

 

Hirdetés

Műköröm díszítés -kombinált köröm
Műkörömépítő tanfolyam - neked
Francia műköröm - köröm minták
Műkörmös tanfolyam - képzések
Műkörmös asztal - Crystal Nails
Crystal Nails műköröm
Köröm minták - francia köröm
Körömfutár - ingyenes kiszállítás

Körmös Honlapok

Nagy Rita
Jancsovics Éva(Vica)
Kispap Zsuzsanna
Mihály Katalin
Kiss Anett
Pinknails Anita
Németh Magdolna
Sárközi Mária Zizi
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva