A vállalkozások működési feltételeinek szabályozása

A vállalkozási szféra működési feltételeinek szabályozása a gazdaság-szabályozás legfontosabb eleme.

Ez a szabályozás irányulhat közvetlenül a vállalkozások működésére. Ennek az eszközei az adók, támogatások, minimálbérre vonatkozó előírások, a társasági formák jogszabályi feltételei, az export-import előírások stb. Sajátos szerepe van az államnak a fejlesztésben, innovációban, amennyiben a fejlesztési alapokkal, támogatással segítheti az innovációt, illetve olyan környezetet teremthet, ami ösztönzi az innovációt.

A működési feltételek szabályozásáról beszélünk továbbá, amikor az állam piackorlátozó, vagy piactámogató intézkedéseket hoz a vállalkozók, illetve a versenytársak védelmében (pl. vám, kartellellenes törvény, a hazai termékek preferálása stb.).

A kormány vállalkozásbarát környezetet teremthet, amennyiben:

-    folyamatosan kiépíti a piaci infrastruktúrát,
-    rendszeresen információkhoz juttatja a vállalkozókat,
-    különböző pályázatokon keresztül fejlesztési alapokat allokál a vállalkozók között,
-    csökkenti a bürokráciát,
-    fejlesztési, innovációs centrumokat hoz létre stb.

A vállalkozó felelősségét írja elő az állam olyan törvényi szabályozásokkal, mint:

-    a termékfelelősség (amely egy gyártói vétkesség hiányában is fennálló jogi felelősség, amely a termék hibája által okozott személyi sérülésből eredő vagy vagyoni kár megtérítésére terjed ki),

-    a minőségtanúsítás (a termék gyártójának tanúsítania kell, hogy terméke megfelel a szabványoknak; vagy az előírásoknak; a rossz minőségű termék forgalomba hozatala, a minőség hamis tanúsítása, a hamis termékjelzés a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekedet),

-    a fogyasztói érdekvédelem (a fogyasztó védelmét szolgálja a polgári jog, a kereskedelmi jog  pl. új gyártmányok megelőző minőségvizsgálatának kötelessége -, a büntető jog, a szabálysértési jog – pl. árellenőrzés-, és a közigazgatási jog – pl. piacfelügyelet, versenyfelügyelet),

-    a tisztességtelen piaci magatartás tilalma (a vállalkozó köteles tiszteletben tartani a gazdasági verseny szabadságát és tisztaságát; törvény tiltja a) a tisztességtelen versenyt, b) a fogyasztók megtévesztését, c) a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokat, d) a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést),

-    a szavatosság és a jótállás intézménye (hibás teljesítés esetén a hiba díjtalan kijavítása).

Az állam szabályozza a vállalkozások és a külső érintettek kapcsolatait is. Klasszikus eszköz a versenyszabályozás, a környezetvédelem, valamint a közigazgatás és a vállalkozások közötti kapcsolatok szabályozása.

Az állam a vállalkozás működési feltételeit a piacgazdaság törvényszerűségeinek figyelembevételével – az alkotmány keretei között – kizárólag jogszabályi úton határozza meg.
A törvények, jogszabályok érvényre juttatását szakképzett és megfelelő hatáskörrel rendelkező ellenőrző szervekre, jogintézményekre bízza.
A gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával kapcsolatos tevékenységeket a gazdaság szereplői által alapított, az állami igazgatás szerveitől elkülönülten működő gazdasági kamarák végzik.

Egyéni feladatok, gyakorlatok

1.    Tekintse át vállalkozása környezetét!
2.    Vegye számba az önre vonatkozó szabályzókat! Mely területeken érzi túlzottnak az állami szabályozást?

Ellenőrző kérdések

1.    Milyen elemekre bontjuk a vállalkozások környezetét?
2.    Mire irányulhat a vállalkozási szféra működési feltételeinek szabályozása?
3.    Milyen szabályozásokkal írja elő a vállalkozó felelősségét az állam?

 

Hirdetés

Elite Körömszalon - a minőség
Műköröm webáruház - világmárkák
Műkörmös tanfolyam - képzések
Francia műköröm - köröm minták
Műköröm készítés - körmös címek
Műkörmös asztal - Crystal Nails
Műköröm tanfolyam - OKJ képzések
Műkörmök - műkörmösök alkotásai

Körmös Honlapok

Smoling Nikolett
Páll Gabriella
Sebestyénné Csordás Tímea
Anda Andrea
R.Krisztike
Kubinyi Emese
Jordáki Adrienn
Tamási Ági
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva