A vállalkozások számviteli kötelezettsége

A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozások, mind a nem nyereségorientált szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról alapvetően a múltbeli adatokon alapuló, objektív információk álljanak rendelkezésre.

A számviteli törvény – összhangban a nemzetközi számviteli elvekkel – meghatározza a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget, a beszámoló összeállítása és a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.

A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről magánszemélyek és jogi személyek tájékoztatást igényelnek.

A számvitel magában foglalja a könyvelést (a pénzben kifejezhető adatok regisztrálását, csoportosítását és összesítését), az elszámolási rendszer, a számviteli információk (a bizonylatok és azok útjának, a nyilvántartás módjának stb.) megszervezését, a beszámolók: a mérleg és az eredménykimutatás elkészítését, elemzését, a vállalkozás egész tevékenységének pénzügyi ellenőrzését és a költségszámítást. Adózási ismeretek nélkül nem lehet ellátni a számvitelt. A számviteli munka ellátását szakemberek végzik (könyvelők, könyvvizsgálók, pénzügyi szakemberek).

LELTÁR

(A vállalkozás összes eszközének mennyiségét és értékét, forrásainak értékét egy meghatározott időpontban felsoroló kimutatás)

(NYITÓ) MÉRLEG

(Vagyoni helyzet induláskor, év elején)

(Olyan kimutatás, amely bal oldalon az eszközöket, jobb oldalon az eszközök forrásait egy meghatározott időpontban, összevontan és csak értékben tartalmazza)

ÖSSZES ESZKÖZ = ÖSSZES FORRÁS
(Mérlegegyezőség elve)

KÖNYVVITEL

(Rendszeres elszámolás, amely az eszközök és források állományát, majd ezek változásait értékben, bizonylatok alapján könyvviteli számlákon
-    folyamatosan nyilvántartja. A vagyoni helyzetben bekövetkezett változások
folyamatos feljegyzése.)

(ZÁRÓ) MÉRLEG
(Vagyoni helyzet az év végén)

LELTÁR

(A könyvvitel alapján készített mérleg ellenőrzése)

BESZÁMOLÓ

(A gazdálkodó működéséről, vagyoni,  pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, alátámasztva a törvényben meghatározott könyvvezetéssel.)

 

Hirdetés

Műköröm képek - műkörmösöktől
Körömdíszítés - havi TOP20
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Műszempilla - LuXLash
Kozmetikai termékek -Holt tengeri
Köröm minták - francia köröm
Műköröm tanfolyam - OKJ képzések
Crystal Nails műköröm

Körmös Honlapok

Grósz Bernadett
Tatiana
Horváthné Kelemen Judit
Rendes Anna Éva
Sárvári Hajnalka
Kötelesné Hornyák Tünde
Joó Krisztina
orchidea
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva