A vállalkozások számviteli kötelezettsége

A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozások, mind a nem nyereségorientált szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról alapvetően a múltbeli adatokon alapuló, objektív információk álljanak rendelkezésre.

A számviteli törvény – összhangban a nemzetközi számviteli elvekkel – meghatározza a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget, a beszámoló összeállítása és a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.

A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről magánszemélyek és jogi személyek tájékoztatást igényelnek.

A számvitel magában foglalja a könyvelést (a pénzben kifejezhető adatok regisztrálását, csoportosítását és összesítését), az elszámolási rendszer, a számviteli információk (a bizonylatok és azok útjának, a nyilvántartás módjának stb.) megszervezését, a beszámolók: a mérleg és az eredménykimutatás elkészítését, elemzését, a vállalkozás egész tevékenységének pénzügyi ellenőrzését és a költségszámítást. Adózási ismeretek nélkül nem lehet ellátni a számvitelt. A számviteli munka ellátását szakemberek végzik (könyvelők, könyvvizsgálók, pénzügyi szakemberek).

LELTÁR

(A vállalkozás összes eszközének mennyiségét és értékét, forrásainak értékét egy meghatározott időpontban felsoroló kimutatás)

(NYITÓ) MÉRLEG

(Vagyoni helyzet induláskor, év elején)

(Olyan kimutatás, amely bal oldalon az eszközöket, jobb oldalon az eszközök forrásait egy meghatározott időpontban, összevontan és csak értékben tartalmazza)

ÖSSZES ESZKÖZ = ÖSSZES FORRÁS
(Mérlegegyezőség elve)

KÖNYVVITEL

(Rendszeres elszámolás, amely az eszközök és források állományát, majd ezek változásait értékben, bizonylatok alapján könyvviteli számlákon
-    folyamatosan nyilvántartja. A vagyoni helyzetben bekövetkezett változások
folyamatos feljegyzése.)

(ZÁRÓ) MÉRLEG
(Vagyoni helyzet az év végén)

LELTÁR

(A könyvvitel alapján készített mérleg ellenőrzése)

BESZÁMOLÓ

(A gazdálkodó működéséről, vagyoni,  pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, alátámasztva a törvényben meghatározott könyvvezetéssel.)

 

Hirdetés

Műköröm tanfolyam - OKJ képzések
Elite Körömszalon - a minőség
Műkörmös kereső - körmös oldalak
Műkörmös tanfolyam - képzések
Műköröm webáruház - világmárkák
Műkörömépítő szakemberek
Kozmetikai termékek -Holt tengeri
Francia műköröm - köröm minták

Körmös Honlapok

Mátéfi Carmen
Csalami Nóra
Soltész Renáta
Uzon Adrien
Németh Tünde
Cziráné Szpisják Andrea
Kéringer Szilvia
Bulátkó Katalin
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva