Beszámolási kötelezettség

A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

A vállalkozók esetében a beszámoló a következő lehet:

A) Éves beszámoló (kettős könyvelésen alapuló), amelynek részei:
-    mérleg,
-    eredménykimutatás,
-    kiegészítő melléklet és
-    üzleti jelentés.

A kiegészítő mellékletbe a törvényben előírt adatokat kell felvenni, továbbá mindazokat, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, befektetők a hitelezők számára – a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően – szükségesek.

Az üzleti jelentés az éves beszámoló adatainak értékelésével ad a tényleges körülményeknek megfelelő képet a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és az üzletmenetről.

B) Egyszerűsített éves beszámoló (kettős könyvelésen alapuló), amelynek részei:
-    az egyszerűsített beszámoló mérlege,
-    az egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása (az eredmény-kimutatás nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza),
-    az egyszerűsített beszámoló kiegészítő melléklete.

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket:
a)    a mérlegfőösszeg a 150 millió forintot,
b)    az éves nettó árbevétel a 300 millió forintot,
c)    a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

C) Összevont (konszolidált) éves beszámolót és  összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles készíteni az a vállalkozás, amely egy vagy több vállalathoz fűződő viszonyában a számviteli törvény alapján anyavállalatnak minősül.

D) Az egyszerűsített mérlegből és eredménylevezetésből álló egyszerűsített beszámolót készíthet – egyszeres könyvvitel alapján – az iskolai szövetkezet, a jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség, valamint az a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek vállalkozási tevékenységéből származó éves nettó árbevétele – két egymást követő évben – nem haladja meg az
50 millió forintot, függetlenül az általa foglalkoztatottak létszámától és a mérlegfőösszegtől.

 

Hirdetés

Műköröm kellékek - műkörmös
Francia műköröm - köröm minták
Műköröm zselé - műkörmözéshez
Elite Körömszalon - a minőség
Spange - feszítőszálas spange
Crystal Nails műköröm
Műkörmös játékok - Nyerj!
Műkörmös asztal - Crystal Nails

Körmös Honlapok

Gregó Zsófia
Szitás Katalin
Andai Izabella
Aranyi Orsolya
Schindel Szilvi
Gálik Dóra
Földi Orsolya
Szűcs Petra
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva