A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem

A bizonylati elvre, a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásokat a számviteli törvény tartalmazza.

Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.

A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következőket is:

a)    a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket
érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell;

b)    az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott időpontig (kivéve, ha más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben rögzíteni.

A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell.

A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni.

Szabályszerű az a bizonylat,  amely az adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, amely megfelel az alaki és tartalmi előírásoknak, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak.

A bizonylatokon a valóságnak meg nem felelő adatok rögzítése és ebből eredően a könyvvitelben valótlan adatok szerepeltetése a számviteli rend megsértésének minősül, és a cselekmény súlyától függő jogkövetkezményekkel jár.

A bizonylati fegyelem betartása érdekében

-    minden gazdasági eseményről késedelem nélkül, az előírás szerinti és  kellő példányszámban, bizonylatot kell kiállítani,
-    a hézagmentes feldolgozás biztosítása céljából az összes bizonylatot sorszámozni kell,
-    a feldolgozás teljességét, a bizonylatok adatainak hiánytalan könyvelését mindenkor ellenőrizni kell,
-    a bizonylatokat a szükséges feljegyzések, feldolgozások elkészülte után zárt rendben kell őrizni, irattározni,
-    a rendelkezéseknek megfelelően a bizonylatokat selejtezni kell.

 

Hirdetés

Műköröm zselé - műkörmözéshez
Műszempilla - LuXLash
Műkörmös tanfolyam - képzések
Körömdíszítés - havi TOP20
Műköröm csiszológép -CrystalNails
Műköröm minták - műköröm képek
Kozmetikai termékek -Holt tengeri
Köröm minták - francia köröm

Körmös Honlapok

Juhász Erzsébet
Szákovics Erika
Ipacs Teodóra
Nagy Zsuzsa
Farkas Szilvia Sisco
Tapodi Tímea
Kelemen Viki
Timár Katica
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva