A bizonylatok alaki és tartalmi kellékei

A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:

a)    a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;
b)    a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;
c)    a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása;
d)    a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően – annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell;
e)    a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai;
f)    külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét;
g)    bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;
h)    a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás;
i)    a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása;
j)    továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.

Az elektronikus okiratok alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit az elektronikus okiratokról szóló, külön törvény határozza meg.

Ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell:
a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén- a késedelem nélküli kiíratását,
c)    az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket.

 

Hirdetés

Francia műköröm - köröm minták
Műkörmös tanfolyam - képzések
Műköröm képek - műkörmösöktől
Elite Körömszalon - a minőség
Műkörmös asztal - Crystal Nails
Műköröm tanfolyam - OKJ képzések
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Műkörmös játékok - Nyerj!

Körmös Honlapok

Roszik Tímea
Szalainé Lantos Olga
Csigó Anikó
Kovács Viktória
Tóth Edit Miskolc
Hézsai Szilvia
Borsos Bianka
Teszkó Andrea
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva