A bizonylatok alaki és tartalmi kellékei

A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:

a)    a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;
b)    a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;
c)    a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása;
d)    a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően – annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell;
e)    a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai;
f)    külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét;
g)    bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;
h)    a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás;
i)    a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása;
j)    továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.

Az elektronikus okiratok alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit az elektronikus okiratokról szóló, külön törvény határozza meg.

Ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell:
a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén- a késedelem nélküli kiíratását,
c)    az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket.

 

Hirdetés

Műköröm step by step - leírások
Műkörmök - műkörmösök alkotásai
Köröm minták - francia köröm
Műkörmös kereső - körmös oldalak
Műköröm készítés - körmös címek
Műkörömépítő szakemberek
Műköröm kellékek - műkörmös
Műköröm webáruház - világmárkák

Körmös Honlapok

László Tímea
Mihalikné Zemlényi Judit
Borbély Mária
Kövesfalvi Adrienn
Debreceni Dóra
Bene sz. szilvia
K.Eszter Barbi szalon 9.ker. Tompa.u.22.
Szita-Dóri Bernadett
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva