Bizonylati Szabályzat, Bizonylati Album

A Bizonylati Szabályzat kiadásának alapvető célja, hogy a vállalkozónál:
- meghatározza azokat az információ- és adathordozókat (okmányokat,   iratokat, nyomtatványokat, a gépi technika adathordozóit stb. továbbiakban: bizonylatok), amelyek a számviteli törvény előírásai alapján a bizonylatok fogalmi körébe tartoznak;
-    a különböző belső utasításokhoz, szabályzatokhoz kapcsolódva meghatározza a bizonylatokon rögzített információk és adatok keletkezési helyét (információs pontok), rögzítési szabályait és továbbításuk rendjét (bizonylati utak);
-    meghatározza a bizonylatok kezelésének, feldolgozásának és megőrzésének általános szabályait;
-    előírja a vállalkozáson belüli munkahelyek vagy munkakörök adatfeldolgozási és ellenőrzési feladatait a bizonylatok kezelésével kapcsolatban;
-    a szabályzat kiadásával megszilárdítsa a bizonylati és okmányfegyelmet, szervezettebbé tegye az ügyviteli munkát és emelje annak színvonalát;
-    megismertesse  a dolgozókkal a bizonylatok gazdasági és jogi jelentőségét, a kezelésükkel és feldolgozásukkal kapcsolatos szabályokat, és ezáltal emelje, bővítse szakmai felkészültségüket.

A szabályzatban előírt bizonylati rend betartása a könyvelési és mérlegadatok valódiságának alapvető feltétele.

A Bizonylati Album

A Bizonylati Album tartalmazza mindazon nyomtatványokat, amelyek területén biztosítja a bizonylati és okmányfegyelmet.

A Bizonylati Szabályzatban előírt bizonylati rend betartása, a Bizonylati Albumban szereplő nyomtatványok használata a pénzügyi, könyvelési és mérlegadatok valódiságának előfeltétele.

A Bizonylati Album folyamatosan kiegészítendő, és szükség esetén módosítandó.
Karbantartása a bizonylati felelős feladata.


A Bizonylati Album összeállítása

A bizonylatok számozási rendszere
A Bizonylati Albumban elhelyezett bizonylatok könnyebb áttekintése, valamint az új, vagy módosított bizonylatok pótlólagos beilleszthetősége céljából 4 pozíciós kódszámot kapnak.

A kódszámból megállapítható:

-    a bizonylatot kiállító szervezeti egység,
-    a bizonylat fajtája,
-    a gazdasági esemény, mellyel kapcsolatban a bizonylat keletkezett.

A bizonylatok fajtája szerinti számozás lehet:
1.    Készletgazdálkodás bizonylatai
2.    Pénzügyi bizonylatok
3.    Pénztári bizonylatok
4.    Adózással kapcsolatos bizonylatok
5.    Könyvelési bizonylatok
6.    Személyügyi, társadalombiztosítási bizonylatok
7.    Ügyiratkezelés bizonylatai
8.    Vegyes bizonylatok

A gazdasági esemény szerinti számozás:

pl. 40 adózással kapcsolatos bizonylatok
60 személyügyi bizonylatok

A bizonylat sorszáma az azonos gazdasági események tárgykörön belül a következő lehet:
40-01
40-02
40-03


Ellenőrző kérdések


1.    Hogyan csoportosítjuk a vállalkozás eszközeit és forrásait?
2.    Melyek a számvitel területei?
3.    Hogyan történik a mérleg elkészítése?
4.    Mit jelent a beszámolási kötelezettség?
5.    Hogyan kell értelmezni a bizonylati elvet és a bizonylati fegyelmet?
6.    Milyen szempontok alapján osztályozzuk a bizonylatokat?
7.    Melyek a bizonylatok alaki és tartalmi kellékei?
8.    Hogyan történik a bizonylatok kezelése?
9.    Melyek a szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok?
10.    Mit tartalmaz a Bizonylati Szabályzat és a Bizonylati Album?

 

Hirdetés

Műköröm step by step - leírások
Kozmetikai termékek -Holt tengeri
Műköröm zselé - műkörmözéshez
Műkörmös játékok - Nyerj!
Műkörmök - műkörmösök alkotásai
Műkörmös kereső - körmös oldalak
Körömdíszítés - havi TOP20
Műköröm készítés - körmös címek

Körmös Honlapok

Gregor Éva
Szákovics Erika
Kispál Luca
Nikola Andrásné
Tóvári Erika
Balogh Eszter
Jablonkay Mária
Czakó Gabriella
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva