A mérleg elkészítése

A mérleg egy olyan kimutatás, amely bal oldalon az eszközöket, jobb oldalon az eszközök forrásait, egy meghatározott időpontban, összevontan és csak értékben tartalmazza.

Megkülönböztetünk nyitómérleget, zárómérleget és éves mérleget.

A mérleg tagolásának tartalma: az eszköz, a vállalkozó eszközeinek konkrét megjelenési formája: befektetett eszközök, forgóeszközök és ide soroljuk az aktív időbeli elhatárolásokat is (bár ezek nem konkrét eszközök); a forrás, az eszközök eredetét, származását mutatja. Mivel nincs olyan eszköz, amelynek ne lenne forrása, eredete, a mérlegben az
összes eszköz = összes forrás.

Ez a mérlegegyezőség elve!

A mérleget általában a leltár, illetve a főkönyvi kivonat alapján készítik – a leltárból, illetve a főkönyvi kivonatból átvezetik az eszközök és források értékét. Lapszámos alakban készül – a két szemben álló oldalnak azonos lapszáma-, az egyik oldalon az eszközöket, a másik oldalon a forrásokat tüntetik fel. A két oldal összegének mindig meg kell egyezni!

A mérleg részletessége a beszámolóra vonatkozó előírásoknak felel meg. Így megkülönböztetjük:
-    az Éves beszámoló mérlegét,
-    az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét,
-    az Egyszerűsített mérleget.

A mérleg értelmezése

A mérleg alapegyenlete:

Vagyontárgyak + követelések  =  kötelezettségek + saját tőke
„aktívák” (összes eszközök)         „passzívák” (összes források)
Az egyenlet azon alapszik, hogy valamennyi eszközt (beleértve a fizetési eszközöket és a követeléseket is), amellyel a vállalkozás rendelkezik, vagy a tulajdonos(ok) vagy a hitelezők finanszírozzák.

Az egyenlet átrendezhető a következőképpen is:
Vagyontárgyak + követelések – kötelezettségek = a tulajdonos saját tőkéje

Az egyenlet felírható a gazdasági év első napjára (nyitó) és a záró napjára (záró). Ha az egyenletben szereplő saját tőke az időszak végén nagyobb, mint az elején volt, akkor a különbség a nyereség, mégpedig a két időpont által behatárolt időszakban elért nyereség. Ha viszont a saját tőke az időszak végén kisebb, mint az elején, akkor a különbség az időszakban elszenvedett veszteség nagyságát jelzi.

 

Hirdetés

Elite Körömszalon - a minőség
Műköröm képek - műkörmösöktől
Kozmetikai termékek -Holt tengeri
Műkörömépítő szakemberek
Műkörmös tanfolyam - képzések
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Műkörmök - műkörmösök alkotásai
Körömdíszítés - havi TOP20

Körmös Honlapok

Administrator
Szabó Csilla
Nagyné Papp Bernadett
Czobor Valéria
Csőszné Huszti Enikő
Péter Niki
Borsos Bianka
Mihok Fruzsina
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva